top of page

Det er mye som skal på plass for å lage en vellykket kampanje, heldigvis kan vi bistå under hele prosessen. 

OPPSTART:

En god idé med et klart budskap er første steg i en vellykket kampanje. Vi starter derfor samarbeidet med et oppstartsmøte hvor vi diskuterer strategi og formål. I forkant av oppstartsmøte er det viktig at dere lager et dokument med:

 

  • Hva dere vil oppnå

  • Hovedbudskap

  • Målgruppen/kundegruppen

  • Tidsramme

  • Budsjett

IDEUTVIKLING:

lys2.png

Med en felles forståelse fra start begynner idéutviklingen. Her opparbeider vi kreative ideer basert på målgruppe og ønskede resultater. Dere plukker deretter ut den beste, og kommer med eventuelle innspill og endringer. Når idé og budsjett er godkjent begynner vi produksjonsfasen. 

PRODUKSJON:

Her forbereder vi alt til innspillingsdagen - Både skuespillere, locations, rekvisitter og stab. En uke før innspillingen blir alt presentert til dere for godkjenning og nødvendige justeringer blir gjort etter ønske. 

Dere kan også være med på innspillingsdagen hvis ønskelig.  

kamera ikon.png
Marketing-icon.png

ETTERARBEID:

Når innspilling er fullført blir råmaterialet klippet sammen, og et førsteutkast av filmen presentert. Her kan dere komme med diverse kommentarer, innspill og endringer. Når justeringene er ordnet blir den ferdigstilte filmen presentert for godkjenning. 

LANSERING:

Filmen er fullført. Vi kan administrere kampanjen på forskjellige platformer hvis ønskelig. 

FULL KONTROLL - FLEKSIBEL ARBEIDSMENGDE

Hos Skyline får du muligheten til å godkjenne alle prosesser og være så mye – eller lite – involvert i filmen som du vil, ut ifra behov ønske og tidskjema

kontakt
bottom of page